Ogräsgift dumpat i grusupplag

Uppdaterad onsdag 16.55
En företagsledare och två anställda anhölls i måndags misstänkta för grovt miljöbrott vid ett företag i Fole. Bekämpningsmedel har dumpats i ett grusupplag, regelbundet under 2008 och 2009.De två anställda försattes på fri fot under onsdagen. Misstanke kvarstår dock mot samtliga tre.

- Jag är förvånad över att man kan ta sådana risker, med tanke på hur beroende vi är av grundvattnet, säger miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén (FP). Min personliga uppfattning är att det här varit ganska känt i Fole en tid.

Vid lantbruksföretaget har man använt ett grusupplag för att göra rent sprutor som använts för bekämpningsmedel, något som lett till att flera olika bekämpningsmedel kommit ut i vattnet. Prover som tagits i vattnet i grusupplaget visar höga halter av bland annat bentazon.

- Det var folk som hade sett att i grusupplaget pågick saker som inte borde förekomma där. Marken blev gul och det såg ganska misstänkt ut. När vi fick proverna var det väldigt höga mängder av bekämpningsmedel, säger Ingvar Wennersten, miljöåklagare från Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö. Det var inte bara ett, utan tolv olika bekämpningsmedel.

På tisdagen tog miljöskyddsmyndigheten prover på tre privata brunnar i närheten, men där vet man ännu inte om vattnet har förorenats. I väntan på det får fastighetsägarna själva avgöra om de kan dricka vattnet eller inte.

- Bekämpningsmedel i sig är ju väldigt farligt, säger Ingvar Wennersten. När man då medvetet hällt ut det på den här platsen, upprepade tillfällen, är det min bedömning att det är grovt miljöbrott.

Straffsatsen för grovt miljöbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Ingvar Wennersten säger att efter att de två första anhölls på måndagskvällen blev det känt i området. När polisens tekniker kom till grusupplaget på tisdagsmorgonen hade någon under natten grävt med en frontlastare, skrapat bort det övre ytskiktet och försökt dölja bevisning, säger Wennersten.  

Claudia Castillo som är tf chef för miljö- och hälsoskyddskontoret säger att det är svårt att bedöma effekterna av gifterna och att de ännu inte vet något om spridningen. Resultatet av de vattenprover som togs i brunnarna på tisdagen kommer om tre veckor.
- Som tur är verkar det vara morän-lera på platsen och det betyder att det inte sprids så fort.

Mats-Ola Rödén (FP), ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden, tycker inte att boende i Fole behöver vara oroliga i det här läget.
- Var och en måste bedöma om man vill använda sitt dricksvatten eller inte.

Många Folebor är idag bestörta, en av dem är Leif Andersson som är själv lantbrukare och bestämt sig för att testa sitt vatten.
- Skrämmande alltså. Det ligger ju nära utloppet till Gothemsån också. Man är orolig för djurbesättningen. Jag kommer att skicka räkning till dem som gjort det här.

Enligt vattenanalysen av grusupplaget som gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet i början av sommaren innehöll provet bland annat 4 000 mikrogram bentazon per liter (mot tillåtna 30 mikrogram). Dessutom innehåll provet 4 000 mikrogram av bekämpningsmedlet aklonifen per liter (tillåtet 0,2 mikrogram) och 1 000 mikrogram av bekämpningsmedlet azoxystrobin per liter (tillåtet 0,9 mikrogram).