Kulturpengar föreslås försvinna

Det statliga ekonomiska stödet till lokala kulturarrangemang skall tas bort. Det föreslår kulturdepartementet som vill att pengarna istället skall gå till andra områden inom kulturpolitiken.

För Gotlands del handlar det om 85.000 kronor som fördelas av länsbildningsförbundet til ideella organisationer och föreningar.

Förslaget som nu kommit ut på remiss skall Kulturdepartementet ha svar på senast den 10 augusti.