Strandbod förändrades i Silte

En strandbod i Silte har blivit ett fall för miljödomstolen i Stockholm.

Länsstyrelsen anser att de nuvarande ägarna genomfört en rad förändringar som lett till att boden förändrats till fritidshus, och att de gjort det utan dispens från strandskyddslagen. Dessutom har de ny ägarna byggt ett dass som är en förbjuden åtgärd, enligt länsstyrelsen. Ägarna däremot hävdar att de inte genomfört några väsentliga förändringar av boden. Och det blir nu alltså miljödomstolen i Stockholm som får avgöra ärendet.