Bilkörning på Langhammars

Länsstyrelsen tillåter bilkörning i en del av naturreservatet Langhammars på Fårö i samband med arkeologiska utgrävningar. Tillståndet omfattar även mindre markingrepp och att enstaka enbuskar får tas bort.

Men bilkörningen får bara ske på befintliga vägar inom reservatet och gäller sista veckan i juli.