Nya regler för arbete med djur

Att arbeta med djur ska bli säkrare. Från och med den första juli i år infördes nya regler gällande arbete med just djur.

Tidigare har bara arbete med tjurar varit reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter men nu omfattar reglerna alla verksamheter där det finns djur.

Arbete med djur är ofta tungt och förenat med risker och olyckstalen är höga. Men arbetsmiljöverket tror inte att majoriteten av olyckorna någonsin anmäls.

Hästar ligger bakom flest olyckor och de nya förskrifterna omfattar även inhyrd personal som veterinärer och hovslagare.