Otjänligt badvatten i Kvanåkershamn

Vattnet på badplatsen vid Kvarnåkershamn emellan Silte och Sproge är otjänligt.

Det är miljö och hälsoskyddskontoret som har tagit prover på 23 badplatser runtom på ön och i Kvanåkershamn har de hittat för höga halter av E. Coli bakterier.  E. Coli-bakterier kan ge magsmärtor och diaré och därför bör man vara försiktig med att få i sig vatten som inehåller bakterien. I dag kommer miljö och hälsoskyddskontoret att ta nya prover på badplatsemn för att se om det kan ha rört sig om en tillfällig förorening.