Barlastpassagerare kostar miljarder

Marina djur, växter, svampar och mikroorganismer och som transporteras med barlastvattnet på stora fartyg mellan olika hav orsakar varje år skador för 50 miljarder kronor per år.

 Det visar WWFs rapport silent invation som presenteras vid internationella sjöfartsorganisationen (IMOs) möte i London i veckan. Under de senaste årtiondena har ett 70-tal nya organismer etablerat sig i Östersjön och Kattegatt.

Den svenska regeringen föreslog i förra veckan att Sverige ska ansluta sig till en den internationella konventionen för barlastvatten som bland annat innebär att vattnet måste bytas långt ute till havs eller på särskilda platser. Med en fungerande konvention menar WWF att kostnaderna för skador orsakade av främmande organismer skulle kunna minskas till 6 procent av vad de är i dag.