Själsöstrand blir mer tillgänglig

Snart kan det bli lättare att ströva längs med stranden vid Själsö norr om Visby.

Den cementerade uteplats och brygga som en fastighetsägare uppfört där måste tas bort före september, annars hotas ägaren av 50 000 kronor i vite.

Tidigare låg det på platsen bara en liten stenlagd pir och de nya, förbjudna anläggningarna har saboterat folks rättighet att ströva fritt mellan Själsö hamn och Brucebo naturreservat. Det anser länsstyrelsen, som i våras också polisanmälde fastighetsägaren.

Ägaren har svarat att hans tomt och hemfridszon sträcker sig ned till vattnet och att strandskyddet därför är satt ur spel. På fastigheten har också en lada byggts om olovligt och av kommunen nyligen ålagts en avgift på 75 000 kronor.

Både ladubygget och en annan fastighet kan vara strandskyddsöverträdelser och svartbyggen.