Visby får godkänt för toaavfall

Hamnen i Visby är en av få östersjöhamnar som klarar av att ta emot toalettavfall från kryssningsfartyg.

Av de tolv största kryssningshamnarna i Östersjön är det bara tre som har kapacitet att ta emot kryssningsfartygens toalett- och avfallsvatten. Bristerna hos de övriga leder till att fartyg dumpar avfallet till havs, med ökad övergödning som följd. Detta enligt Världsnaturfonden som ger hamnarna i Visby, Stockholm och Helsingfors godkänt.

Enligt Världsnaturfonden tar Östersjön årligen emot runt 350 kryssningsskepp. Dessa gör över 2 100 hamnstopp. Hamnarna i Gdynia, Göteborg, Klaipeda, Kiel, Köpenhamn, Riga, Rostock, S:t Petersburg och Tallinn har låg eller rentav dålig kapacitet för avfallsvattnet, enligt granskningen.