Gott om kanonkulor utanför Visby

Nya fynd har gjorts under sommarens dykningar efter den dansk-lybska flottan.

Flottan förliste utanför Visby 1566 och nästan femtusen sjömän omkom. Det är främst kanonkulor och mynt som hittats i år. Ett tiotal frivilliga amatördykare har under professionell ledning undersökt ungefär en kilometer av bottnen utanför Krusmyntagården. Marinarkeologen Göran Ankarlilja är nöjd med sommarens fynd och säger att dykningarna kommer att fortsätta nästa år.