Ica-handlare om giftskandalen

Inom matvaruhandeln har man börjat diskutera hur man skall ställa sig till varor som levereras av det gotländska företag, som är misstänkt för miljöbrott.

Så länge utredningen pågår händer inget, säger den gotländska livsmedelshandlaren Paul "Dino" Larsson som är med i Ica-handlarnas förbundsstyrelse.

Larsson tycker däremot att den misstänkta företagaren borde träda fram.

Paul Dino Larsson tycker att för alla parters skull borde den misstänkte företagaren gå ut och berätta vad som hänt.

- Ryktet blir ju inte bättre av att man håller tyst om vem man är och vad man kanske har gjort. Det är viktigt att skingra spekulationer. Man måste lägga korten på bordet. Det underlättar också för dem som jobbar med gotländska produkter och det gotländska varumärket.

Så länge polisutredningen pågår kommer Ica fortsätta att sälja företagets produkter, säger Paul "Dino" Larsson.
- Man påverkas ju alltid. Men när man inte vet speciellt mycket kan man heller inte spekulera alldeles för mycket, tycker jag.

Har ni diskuterat fallet centralt inom Ica?

- Just nu pratar vi mer om hur vi agerar i vår butik. Så länge polisutredningen pågår kommer inte vi göra några stora förändringar. Det finns inga misstankar om att produktsäkerheten äventyrats på något sätt. Där känner vi oss väldigt trygga.

Paul Dino Larssons matvaruhandel fortsätter alltså att sälja det misstänkta företagets produkter tills utredningen är avslutad. Men om Ica tar ett centralt beslut angående säljstopp för varor från företaget, säger han att man kommer att ompröva sitt beslut och följa de rekommendationer som utfärdas.