Grönt för bergtäckt i Sundre

Gotlands Kalkstensfabrik i Burgsvik får Länsstyrelsens tillstånd att ta ut 1500 ton bergmaterial om året och totalt 22,5 tusen ton, i Sundre.

Enligt Länsstyrelsens bedömning kommer inte bergtäckten inte innebära någon påverkan av vikt på miljön.