Hemsebo inventerar kransalger

En person i Hemse på södra Gotland får länsstyrelsens tillstånd att samla in kransalger i naturreservaten Storsund och Marpes, trots att det också är fågelskyddsområde.

Tillståndet innebär även att personen får vistas på skyddade områden under perioder då det normalt inte är tillåtet. Tillståndet ges eftersom sökanden vill göra en kransalginventering under 2009.