Kritik mot livsmedelsbyråkrati

Livsmedelsverket får hård kritik för att byråkratin tar allt för mycket tid från miljö- och hälsoskyddsinspektörerna.
Det regelverk som kommunerna ska följa är snarare ett hinder än en hjälp för dom som arbetar med att kontrollera matens kvalitet. Det anser miljö- och hälsoskyddsnämnden på Gotland i ett svar till Livsmedelsverket på den kontroll som gjordes i somras. Liknande kritik har kommit från andra kommuner och miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Jan Grimlund (mp), tror att Livsmedelsverket ta över livsmedelskontrollen från kommunerna.