Fler hårda sparkrav för att klara kommunal budget

Kommunstyrelsen skärper sparkraven under årets tre sista månader.
Enligt prognosen blir kommunens budgetunderskott i år 30 miljoner kronor, trots att målet är en budget i balans vid årsskiftet. För att nå målet införs bland annat stopp för inhyrd personal som läkare och sjuksköterskor, anställningsstopp för administrativ personal, och om någon går i pension får den tjänsten inte tillsättas förrän nästa år.