Nytt teknikcentrum på gång

Almi får drygt 800 000 kronor av Gotlands kommun för att utveckla ett tekniskt resurscentrum.
Syftet med centret är att undersöka behovet av och viljan att öka den industriella komptensen av bland gotländska tillverkningsföretag. Pengarna betalas ut under förutsättning att projektet också får de pengar som sökts från EU.