Fängelsedomar i muthärvan

Idag kom domen mot de åtalade i den stora muthärvan vid Rederi AB Gotland. Den 51-årige man som är anställd vid rederiet dömdes till ett och ett halvt års fängelse för grovt penninghäleri och grovt mutbrott. De två andra som arbetat vid Rolls Royce i Kristenhamn dömdes till åtta respektive sex månaders fängelse.
Gotlands tingsrätt har inte tagit ställning till vad som ska hända med de tillgångar som tagits i beslag hos den avlidne huvudmisstänkte i muthärvan. Målet kommer därför att fortsätta i den delen. Rederi AB Gotlands styrelseordförande Jan-Erik Nilsson säger i en kommentar att rederiets styrelse nu kommer att ta ställning till om 51-åringen kan arbeta kvar inom företaget. Ledningen för rederiet anser däremot inte behöva ändra sina rutiner för att förhindra mutbrott i framtiden.