Fler åker till Nynäshamn, färre till Oskarshamn

Antalet resenärer på färjorna fortsätter att öka, men bara till och från Nynäshamn.
Totalt ökade passagermängden med drygt tre procent i september, enligt statistik från Destination Gotland. Också bilarna ökade liksom godset. På linjen till och från Oskarshamn minskade passagerarantalet däremot, däremot minskade inte godset.