Fiskeforskare kritiska mot kvoterna

De torskkvoter som Östersjöländerna enats om är för höga. Det anser forskare.
Drygt 61 000 ton får yrkesfiskarna ta upp nästa år. Anders Nissling som är fiskekolog vid Ahr i Fleringe säger att man på det här sättet försitter en chans att snabbt öka torskbeståndet i Östersjön. - År 2000 hade vi en mycket bra årsklass, och den leker för första gången i år. Det innebär att om vi minskade årets kvot, så skulle vi på relativt kort tid få mer torsk igen i Östersjön, säger Anders Nissling. Omkring 20 000 ton tror han skulle vara en mer lämplig storlek på nästa årts kvot.