Stockholmssjukhus missade tumör

Socialstyrelsen ska nu granska hur det kom sig att en kvinna på Gotland fick besked att hon var frisk, fast hon i själva verket hade en tumör.
Det var en kvinna som genomgått en mammografiundersökning på Visby lasarett och som fick besked att allt var normalt, trots att en misstänkt tumörförändring upptäckts flera månader tidigare. Visby lasarett har nu anmält S:t Görans sjukhus i Stockholm, till socialstyrelsen, eftersom Visby lasarett anser att S:t Göran brustit i anmälningsskyldighet. Det var stockholmssjukhuset som granskade röntgenbilderna och skrev ett felaktigt granskningsutlåtande. Socialstyrelsen ska nu utreda vad som har hänt och vem som har gjort fel.