Ännu en fyr kan bli nationellt kulturarv

Den gamla fyren på Östergarnsholm bör klassas som nationellt kulturarv. Det anser hembygdsföreningen i Östergarn.
Riksantikvarieämbetet och Sjöfartsverket har tillsammans gjort upp en lista över 25 fyrar i landet som klassas som nationeltl kulturarv, och fyra andra gotländska fyrar finns med där: Stora Karlsö, Gotska Sandön, Fårö och Hoburgen Däremot finns alltså inte den på Östergarnsholm med på listan över särskilt skyddsvärda. Och det vill hembygdsföreningen råda bot på. Staten avsade sig ägarskapet av fyren redan 1994 och den är nu i hembygdsföreningens ägo.