Hyrläkarna skall bort från Gotland

Sex av de sju hyrläkare som finns på vårdcentralerna runt om på Gotland ska bort från kommande månadsskifte. Det har sjukvårdsledningen beslutat. Orsaken är de nya sparkrav som kom från kommunstyrelsen i förra veckan.
Hyrläkaren i Roma får vara kvar tills vidare, däremot försvinner hyrläkarna vid vådcentralerna på Bredgatan i Visby, i Hemse och i Slite/Fårösund. Det betyder att patienter som har lindrigare åkommor, som till exempel förkylning eller leverfäckar, får vänta längre på att komma till läkare, liksom även de som vill ha olika former av läkarintyg. "Vi ska göra en prioriteringslista som vårdcentralerna får använda sig av, säger primärvårdssamordnare Andrea Widén.