Cementa hotar lägga ner Slitefabrik

Om Cementa inte får fortsätta att bryta kalksten på File Hajdar på norra Gotland, kan det medföra att cementfabriken i Slite måste läggas ner. Det kan också bli krav på betydande ersättning, säger Cementa i sitt yttrande över länsstyrelsens planer på att inrätta naturområden i nätverket Natura 2000.
Länsstyrelsen har föreslagit att ett område på 55 hektar i Othem ska göras till så kallat Natura 2000-område. Det skulle medföra att Cementa går miste om 43 miljoner ton kalksten av hög kvalitet vilket motsvarar 20-25 års produktion, skriver Cementa i sitt yttrande. Det är också bara på Gotland som det finns tillräckligt av den här speciella typen av kalksten. Att importera den mängden sten från någon annan del av Östersjöområdet är inte realistiskt och om länsstyrelsens förslag genomförs skulle det troligen innebära att cementtillverkningen i Slite läggs ner och en av öns största arbetsgivare försvinner, enligt Cementa. Det skulle också innebära att Sverige måste importera cement från andra länder. Enligt Cementa är det område som länsstyrelsen har föreslagit för Natura 2000 är alldeles för stort och företaget anser att det räcker med ett tio hektar stort område för att skydda den ovanliga nipsippan som växer i området.