Minskat antal konkurser

Antalet konkurser har minskat i hela landet under årets första nio månader. På Gotland har hittills åtta företag försatts i konkurs, jämfört med 20 under samma period förra året.
Det är den största minskningen av antalet konkurser i landet. Affärs- och kreditföretaget UC som sammanställt statistiken förklarar det med att flera företag fått bättre ekonomi vilket lett till att fler överlever.