Analys ska göra Gotland säkrare

Nu inleds arbetet med att göra en regional risk- och sårbarhetsanalys för att utveckla säkerhet och trygghet på Gotland.
På måndagen träffades ett trettiotal representanter för olika myndigheter på Gotland, bland annat polis, kustbevakning, kommun och länsstyrelse, men också från Gotlands Energiverk, banker och transportföretag. Tillsammans ska de i olika arbetsgrupper som "teknisk infrastruktur", "ekonomisk säkerhet" och "skydd, undsättning och vård" komma fram med en risk- och sårbarhetsanalys just för Gotland.