Fler vill skriva högskoleprov

Intresset för Högskoleprovet har ökat igen efter en nedgång för några år sen. Ansökningarna har ökat med 11 procent jämfört med provet hösten 2002.
Ökningen finns vid samtliga universitet men också vid många högskolor, vilket kan tolkas som att fler från mindre orter nu vill satsa på högre studier, enligt Högskoleverket. På Gotland har 163 personer anmält sig till högskoleprovet den 25 oktober, vilket är en ökning med 12 procent, vilket är ungefär som riksgenomsnittet.