Landshövding frågande om tullen

Tullens omorganisation på Gotland oroar landshövding Lillemor Arvidsson, som undrar vem som ska sköta bekämpningen av smuggling.
Enligt förslaget försvinner alla personal från tullen på Gotland. Istället är det polisen som föreslås ta över smugglingsbekämpningen. Men vilket är andrahandsalternativet om det visar sig att polisen inte har resurser och lagliga möjligheter att ta över de uppgifterna, frågar landshövdingen i en skrivelse till Tullverket. Vid särskilda tillfällen ska tullpersonal kunna skeppas över från fastlandet, men hur kan man vara säker på att de särskilda tillfällena överensstämmer med överskeppningsmöjligheter? undrar landshövdingen.