Villapriser stiger mest på Gotland

Villapriserna stiger rejält på Gotland och en villa kostar nu i genomsnitt över en miljon kronor.
Men så har också Gotland haft den största prisuppgången i landet - 11 procent - under det tredje kvartalet i år, jämfört med kvartalet innan. I landet som helhet steg villapriserna med 2 procent under samma period, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och Lantmäteriet. På en del håll har villapriserna till och med gått ned under tredje kvartalet.