Fartyg friat från misstankar om oljeutsläpp

Det svenska fartyg i Storungs som undersöktes med anledning av ett oljeutsläpp mellan Åland och Sverige har friats från alla misstankar.
Genom att kontrollera navigeringsdatorn kunde kustbevakningen konstatera att fartyget inte hade befunnit sig i det område där olja upptäcktes. Varifrån oljan kommit är fortfarande oklart.