Stopp för köp av gotlandstorsk

Företaget Västkustfilé i Varberg kommer att sluta köpa Östersjötorsk från Gotland efter nyår.
Enligt Stig Hansson på Västkustfilé är anledningen politiska utspel och bojkott som gjort torsken till en död produkt på den svenska marknaden. Därmed blir det mycket svårt för de gotländska yrkesfiskarna att hitta avsättning för sina torskfångster. De alternativ som finns är att hitta en annan uppköpare, att få igång en egen förädling av fisken eller helt upphöra med torskfisket. Tom Norrby som är ordförande för gotlandsfiskarna, tror att det är möjligt att hitta en finansiär och få igång en förädling av torsken på Gotland. Ett 50-tal fiskebåtar på Gotland med sammanlagt omkring 200 personer är sysselsatta med torskfisket.