Studenter satsar på upplevelseturism

Högskolan på Gotland ska starta en treåriga utbildning i upplevelseturism.
Studenterna ska bli inriktade på att med modern teknik berätta om kulturhistoriska upplevelser. De kommer inte i första hand att forska i området, utan istället ska utbildningen vara inriktad på att skapa nydanande småföretagare inom turistnäringen. Den treåriga turistutbildningen börjar nästa höst. Redan nu finns en ettårig utbildning på högskolan på Gotland.