Ny s-motioner

Gotlands två riksdagsledamöter vill att Gotland ska bli ett tillfälligt stödområde. För att Gotland ska kunna utvecklas behövs statligt stöd på några viktiga områden, skriver socialdemokraterna Lilian Virgin och Christer Engelhardt i en motion till riksdagen.
Exempelvis sjukvårdskostnaderna här är högre på grund av ö-läget och det borde kompenseras genom att Gotland får en större fördelning av statliga pengar. Riksdagsledamöterna vill också ändra i resegarantilagen för att underlätta för turistföretagare på ön.