DC 3:an kan bli svår att bärga

Den nedskjutna DC-3:an är i betydligt sämre skick än vad som tidigare sagts. Det säger brigadgeneral Bengt Andersson som är chef för det marintaktiska kommandot.
Flygplanet är delvis sönderslaget, kroppen har till viss del vridit sig runt sin egen axel och det finns en rejäl risk för att flygplanet bryts sönder vid själva lyftet. Bärgningen av flygplanet ska påbörjas nästa vecka.