Läkaroro för hyrläkarstopp

Läkarna på Gotland har i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden uttryckt oro för patienternas säkerhet och personalens arbetsmiljö i samband med hyrläkarstoppet.
Men även om Gotlands kommun nu inför stopp för hyrläkare så kommer patientsäkerheten att upprätthållas genom att sjukvårdsledningen kommer att gå med på undantag från hyrläkarstoppet. Det skriver hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s). Läkarna på Gotland ser hellre att sjukvårdsledningen sparar pengar genom att skriva ut billigare läkemedel till patienterna. Istället för att stoppa hyrläkarna. Hyrläkarstoppet innebär för vårdcentralernas del att bara två av sju läkartjänster kommer att vara besatta. Det är vårdcentralerna i Roma och Hemse som det även framöver kommer att finnas hyrläkare.