Tullen behövs på Gotland

Gotlands kommun protesterar i ett brev till Tullverkets generaldirektör mot den planerade neddragningen av tullverksamheten på Gotland.
Några av de argument som framförs är bland annat: · Tullen på Gotland har trots sin begränsade bemanning en strategiskt viktig position i det brottsförebyggande arbetet. · Gotland skulle utan tullverksamhet med lokalkännedom signalera "en fri zon" gentemot narkotikahandeln i Europa. Detta visar även Tullverkets egen utredning under våren 2003. · Kommunfullmäktige har tagit beslut om ett intensifierat och samordnat arbete gentemot narkotikan. I detta arbete är tullen med sin kunskap, underrättelse och erfarenhet en viktig aktör. · Möjligheterna för ett framgångsrikt samarbete mellan räddningstjänst, kustbevakning, tull och polis inom projektet "Gotsam" minskas betydligt.