Läkarna protesterar mot hyrläkarstopp

Läkarföreningen på Gotland är upprörd över kommunens stopp av hyrläkare.
Bara två av sju hyrläkare i distriktsvården skall få fortsätta enligt hälso och sjukvårdsnämnden. Susanne Gustafsson som är distriktsläkare säger att det kan få allvarliga konsekvenser för patienterna eftersom det är allt för få som skall ta hand om allt för många som behöver vård. Patienter riskerar alltså att inte få träffa en läkare när de behöver. Det som upprör läkarna mest är att beslutet att stoppa intaget av hyrläkare har gått alldeles för fort, utan att man undersökt konsekvenserna av beslutet. Att lägga ner hyrläkarsystemet måste göras planerat och också kopplas till en aktiv rekrytering av fastanställda läkare. Hans Engstedt från Gotlands läkarföreningn säger att risken också är större att lasarettet får mer att göra eftersom patienter istället söker sig dit.