Sandvikens barnkoloni i privat regi

En privat person i Visby är intresserad av att överta och driva Sandvikens barnkoloni i Östergarn.
Han vill till en början driva anläggningen som boendekollektiv för funktionshindrade. Men vill på sikt även utöka verksamheten med inriktning på turism, konferens och studieverksamhet. En förutsättning för att driva verksamheten vid Sandviken är dock att kommunen även i fortsättningen är intresserad av att använda anläggningen.