Olaglig luftkonditionering

Tekniska förvaltningen har anmälts till åklagare av miljö- och hälsoskyddsnämnden, misstänkt för brott mot miljölagen.
Anledningen är att man installerat en luftkonditionering i Högskolan, utan att söka tillstånd. Eftersom den här typen av anläggningar innehåller så kallade köldmedier, det vill säga freoner, som kan vara miljöskadliga, måste man ha tillstånd, om dom innehåller mer än tio kilo så kallade köldmedier. Det blir nu åklagarmyndigheten i Stockholm som får besluta om man ska väcka åtal eller inte.