Biblioteken på landet rangordnas

De gotländska landsbygdsbiblioteken skall nu rangordnas ifråga om hur angelägna och viktiga de är. I förlängningen kan det betyda att de bibliotek som hamnar lägst ner på listan försvinner.
Utredningen går inte ut på att föreslå bibliotek för nedläggning, enligt Christer Lundin som är chef för landsbygdsbiblioteken. Det bekräftar också den ekonomiansvarige på kultur- och fritidsförvaltningen Leif Ajpe. Han säger att nämnden bara vill ha beredskap för att kunna agera - om det skulle behövas. De bibliotek som synas i utredningen är Burgsvik, Garda, Havdhem, Lärbro, Stenkyrka, Väskinde och Östergarn. Det fanns en tid då Gotland hade 52 bibliotek, säger Christer Lundin. Det var på 70-talet. Utöver Almedalsbiblioteket finns nu 13 kvar på landsbygden. I den översyn som nu skall göras ingår inte de större biblioteken i Fårösund, Slite, Gråbo, Roma, Klinte och Hemse. Men de andra, mindre sju skall alltså rankas i en fallande viktighetsordning. -Ett svårt jobb, säger Christer Lundin.