Ökad utlåning på Almedalsbiblioteket

Gotlänningar är bättre än svenskar i allmänhet på att låna böcker på biblioteket. Av de gotländska bibliotekens utlåningssiffror framgår bland annat att Almedalsbiblioteket i Visby ökat sin utlåning med tiotusentals böcker de senaste åren.
Störst utlåning har Almedalsbiblioteket i Visby där 260 400 böcker lånades ut förra året, vilket är drygt 60 000 fler än året innan. Ökningen kan beror på att utlåningen minskade året innan då biblioteket flyttade. Men den färskaste siffran visar i alla fall på sådär 30 000 fler lån än tidigare jämförbara år. Minst är Stenkyrka med sina drygt 5000 utlån vilket är drygt 2000 färre än för några år sedan. Östergarn ligger något över med lite drygt 6000 utlån. Det är kraftiga plussiffror jämfört med dår 2000 då Östergarn låg i botten med bara drygt 4 000 boklån vilket var den lägsta siffran för hela ön det året.