Minskad makt för kommunfullmäktige

Det finns risk för att kommunfullmäktige på Gotland får allt mindre betydelse. Fullmäktige får allt färre ärenden att fatta beslut om och fullmäktiges socialdemokratiske ordförande Claes-Göran Nilsson oroas över att det leder till mindre demokratisk insyn i besluten.
Det förra sammanträdet varade bara en timme och det oktobersammanträdet ställdes in helt. Dels för att spara pengar, men också för att antalet ärenden inte var så många inför det här sammanträdet. Besluten tas i stället i allt högre grad i de kommunala nämnderna där allmänhetens insyn är mindre. Det innebär också att makten förskjuts till kommunens förvaltningscheferna som bestämmer vilka ärenden som nämnderna tar upp. Fullmäktigeordföranden Claes-Göran Nilsson tänker nu ta reda på om det verkligen förhåller sig så för att eventuellt kunna vidta åtgärder för att förbättra demokratin i kommunen.