Oro för ökad trafik i Sanda

Planerna på ett 40-tal nya villor vid Lekarve i Sanda på Gotland, oroar grannarna.
Villorna ska ligga mitt emot Björkhaga camping och grannar som kommit med synpunkter är oroliga för att trafiken ska öka på den krokiga vägen Västerby kvior. Dessutom undrar någon om de boende i området kommer att tvångsanslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Miljö- och hälsa vill att avståndet till Gute Chark ska ses över och andra tycker att den nya husen kommer för nära de som redan bor i området. I december väntas byggnadsnämnden ta ställning till byggplanerna vid Lekarve i Sanda.