Ekonomin problem för kulturcentra

De konstnärliga centren i Visby har det besvärligt ekonomiskt. De få anställda får ägna allt mer tid åt pappersarbete för att få bidrag för att få verksamheten att gå runt.
Det internationella tonsättarcentret blir av med sina EU-bidrag från årsskiftet och hoppas nu på ökade statsbidrag. För närvarande är bidraget från staten 325 000 kronor om året, medan verksamhetsledaren Ramon Anthin skulle vilja ha en och en halv miljon. Författar- och översättarcentret i Visby som startade för tio år sedan, har fortfarande samma bidrag som vid starten. - Det betyder att de två anställda får ägna allt större del av tiden till att söka bidrag från annat håll och redovisa hur pengarna används, säger verksamhetsledaren Gerda Helena Lindskog. Också BAC, Baltic Art Center, hoppas på mer pengar från staten. Statsbidraget är 600 000 kronor per år, plus en miljon extra de närmaste tre åren för det nationella uppdraget att visa samtida konst. - Vi får också 900 000 från kommunen, men närmare hälften av pengarna går tillbaka till kommunen i hyra för lokalerna, säger Johan Pousette på BAC.