Samarbete Musikhögskolan-Gotlandsmusiken

25 elever från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, spelar den här veckan i Visby tillsammans med Gotlandsmusikens Blåsorkester.
Repetitionerna inför en gemensam konsert på lördag med sammanlagt ett 50-tal musiker startar i Säveaulan idag. Samarbetet mellan musikhögskolan och Gotlandsmusiken är unikt och syftena är flera: att skola in studenterna i yrkesmusikerns vardag, att värna om återväxten för blåsorkestrar och att öppna dörrarna för liknande projekt i hela landet.