Sliteföretag på väg att upphöra

Företaget Naturfarma i Slite riskerar att tvångslikvideras. Naturfarma, som skulle tillverka hudvårds- och hälsoprodukter av växten Aloe Vera, har i stort sett upphört.
Alla styrelseledamöter har hoppat av och därför har Patent- och registreringsverket nu utdömt vite och hot om tvångslikvidation. För knappt två år sedan var förväntningarna höga på Naturfarma som skulle ge Slitebygden ett femtontal nya arbeten. Företaget räknade med en omsättning på 60 miljoner kronor om året och man hoppades att en nyemission skulle kunna ge nytt aktiekapital till att utveckla och tillverka hälsoprodukterna. Men intresset var svalt från investerarna. Trots detta genomfördes en utbildning med hjälp av bidrag på 600.000 kronor från Länsstyrelsen. Av de dussin personer som gick in i utbildningen i tre månader fick sedan två jobb, varav en var lönebidragsanställd. När företaget startade beviljades det dessutom en halv miljon i statligt landsbygdsbidrag, men av dessa pengar utnyttjades bara knappt en tredjedel eftersom Naturfarma inte kunde få fram tillräckligt mycket eget kapital. Fram till i våras arbetade företaget med att försöka få mer pengar och under tiden gav styrelseledamöterna upp och hoppade av en efter en. I maj sa vdn upp sig och samtidigt varslades de två anställda.