Oklart hur många som skadas på vägarna

En genomgång av antalet olyckor på de gotländska vägarna visar en avvikelse mellan de olyckor som rapporterats av polisen och det antal som rapporteras av ambulanspersonal. Det framgår efter ett möte mellan Vägverket och Gotlands kommun.
Dessutom finns ett mörkertal eftersom vissa skadade transporteras till sjukhuset privat. För att få en korrekt siffra på antalet skadade skall samarbetet nu stärkas mellan kommunen och Vägverket som bidrar med pengar, utbildning och information.