Fortsatt influensavaccinering

Vaccineringen mot influensan bör fortsätta, anser smittskyddsläkare Per Nilsson på Gotland. I helgen dog två personer i Västerbotten efter att ha blivit vaccinerade, men enligt Läkemedelsverket är det osannolikt att det har något samband med dödsfallen.
Smittskyddsläkaren Per Nilsson har informerat vårdcentralerna på Gotland att de bör fortsätta med vaccinationsprogrammen. De personer som i första hand erbjuds vaccination mot influensa tillhör de så kallade medicinska riskgrupperna, personer över 65 år samt de som har en kronisk sjukdom, som i sig innebär en ökad risk för död.