Pensionärsmat kan komma att lagas på Gotland

Maten till pensionärerna på Gotland komma att lagas på ön istället för att som nu hämtas från Sala.
Det är lasarettets kök som erbjudit sig att laga maten till pensionärerna när det nuvarande avtalet med Samhall går ut i februari. Antalet pensionärer som får den kylda maten levererad har minskat kraftigt sen Samhall tog över och det kan bero på att många har valt att ordna sin mat på annat sätt.