Pensionärer kan få välja hemtjänst

Den kommunala hemtjänsten på Gotland kan komma att få konkurrens från privata företag i framtiden.
I Nacka kommun tillämpas sedan några år systemet att pensionärer och handikappade själva får välja vilket hemtjänstföretag dom vill ha. Men än så länge är det bara på diskussionsstadiet på Gotland. Vid social- och omsorgsnämndens sammanträde presenterades en lista över vad kommunens olika äldreboende egentligen kostar, räknat per person och dygn. Skillnaderna är stora - från omkring 900 kronor dygnet till närmare 1500. Bakgrunden är att den tidigare borgerliga majoriteten, som gärna vill att inte bara hemtjänsten utan också äldrevården ska konkurrensutsättas, har begärt beräkningar på kostnaden på varje ålderdomshem.