Missnöje bland öns mjölkbönder

Det finns ett missnöje bland mjölkproducenter på Gotland, men ännu inte lika stort som på fastlandet. Det säger mjölkbönder som Radio Gotland pratat med med anledning av Arlas beslut att sänka priset med 11 öre per kilo mjölk.
Beslutet har väckt ilska och på flera håll på fastlandet görs namninsamlingar och det talas om att lämna Arla och bilda eget. Eva Ingmarsson i Martebo, som är ordförande för Arlas Visbykrets, säger att hon inte fått några direkta klagomål, men att dem kan dyka upp mot slutet av månaden, eftersom det är först då som den nya avräkningen slår igenom. Arlas båda kretsar på Gotland planerar nu ett större medlemsmöte i mitten av november för att diskutera sänkningen och dit tänker de bjuda in någon från Arlas styrelse eller koncernledning för att förklara sänkningen av mjölkpriset till leverantörerna.